Blog is on pause, but please do enjoy my tweets :)

Automaattinen liikennevalvonta


Poliisi aloitti automaattisen liikennevalvonnan Kemin ja Rovaniemen välillä. Tielaitos on pystyttänyt välille 20 tolppaa joitten kohdalla ihmiset voivat aiheuttaa vaaratilanteita tarkkailluissa olosuhteissa..

Vaikka kotopuolessa etelässä on jo vuosien varrella tottunut näihin vekkuleihin, yhä edelleen tempaisen pikku paniikkijarrutuksen pömpelin nähdessäni. -Mahtaa tehdä höpöä liikennevirralle. Ei ainakaan lisää liikenneturvallisuutta.
Entä jos siihen samaan tolppaan edes laittaisi sen nopeusrajoituksen näkyviin niin ei tarvitsisi jarruttaessaa miettiä että miten alas se nopeus piti laskea.

Ylipäätään suomalainen nopeusrajoitusten asetanta ihmetyttää. Ilmeisesti kunta voi tielaitoksen ja poliisin kanssa yhdessä vaikuttaa taajamansa nopeusrajoituksiin. Kun ajaa Ruotsissa tai Norjassa, kiinnittää huomiota tehokkaaseen ja selvään nopeuden pudotukseen taajaman kohdassa. Muualla nopeudet ovat sitten matkavauhtia. Joka on ajanut esimerkiksi Kalajoen tai Muurolan ohi, on varmasti huomannut miten 60 nopeusrajoitus alkaa 3km ennen kylä pahasta, ja jatkuu saman verran viimeisen suojatien jälkeen..

Laittaa kyllä miettimään, mikä järki on tutkata näin massiivisesti reilun sata kilometriä pitkää tieosuutta, jossa välissä on kaksi pientä kylää. Hyvä tie ja vähän liittymiä, tuskin paljoa kolareitakaan. Ainakaan niin ettei osallisena olisi joku liikenteen ääriryhmä, hulluja ylinopeuksia ajavat tai humalaiset. Ai niin, riista-aita olisi varman pelastanut useamman kuolon uhrin, mutta tavoitteet ne on liikkuvalla poliisillakin. -Mutta minkälaiset?

Liikkuvan poliisin tulossopimuksessa vuodelle 2006 todetaan:
On ennalta ehkäistävä keskinopeuksien nousemista vaarallisiksi, johon keinoksi korostetaan automaattivalvonta menetelmien käyttöönottoa ja lisäämistä.
Tavoitteena on että vuoteen 2009 mennessä automaattinen liikenteenvalvonta kattaisi jo 2500 km suomalaisia teitä.
Lisäksi todetaan, että joka 500's auto saa olla rattijuopon kuljettama. (allekirjoittaneesta se on aika paljon)

Seuraava automaattivalvonnan askel on järjestelmät, jotka ottavat autostasi kuvan ajaessasi liittymästä motarille, ja kuvaavat sen kun ajat liittymästä pois ja sitten lasketaan matkaan kulunut aika eli nopeus.
-Ja tämä on jo valmistelussa..

Sitten hieman knoppitietoa kustannuksista:
"Tavanomaisen nopeusvalvonnan käyttökustannusten on todettu olevan yli kahdeksan kertaa automaattista valvontaa kalliimpaa.
Kiinteillä valvontaosuuksilla käytettävä kameralaitteisto maksaa noin 40.000 euroa ja yksi valvontapylväs laitekoteloineen noin 7.000 euroa. Valvontapylväitä on tyypillisesti 8—12 yhtä kameraa kohti.
Siirrettävällä valvontalaitteistolla tapahtuva valvonta on jonkin verran edullisempaa. Arvioiden mukaan yksi valvontalaitteisto maksaa noin 60.000 euroa.
Automaattivalvonnan investointikustannuksiksi 800 kilometrin tieosuuksilta on arvioitu noin 4,4 miljoonaa euroa." -Tielaitos

"Vuosina 1999—2001 tehtyjen kyselyjen perusteella keskimäärin 39 % vastaajista piti kameravalvontaa suositeltavana ja 35 % hyväksyttävänä. Kameravalvontaa piti hylättävänä 6 %. Autoa itse ajavat suhtautuivat kameravalvontaan hieman muita kriittisemmin."
-Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 195
Perustuuko automaattisen liikennevalvonnan korkea hyväksyttävyys Suomessa jalankulkijoiden mielipiteisiin?

*edit* Lauserakenteita muutettu

No comments: